Przekaż 1,5% podatku na Kresowe!

Dzięki dodatkowym wpływom będziemy mogli rozwijać nasze imprezy! Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Nie korzystaliśmy z form wsparcia rządowego typu „tarcza”. Nie mamy pracowników etatowych. Wszystkie pozyskane kwoty, dotacje, darowizny, opłaty startowe muszą zostać przeznaczone na cele statutowe, czyli organizację imprez rowerowych, a w szczególności organizacji rywalizacji dzieci. W roku 2022 z podarowanych nam 1% podatku pozyskaliśmy kwotę 1753 zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Aby środki trafiły do nas, w rocznym zeznaniu podatkowym PIT muszą być wypełnione co najmniej dwa pola:

Numer KRS: 0000457030
Cel szczegółowy 1,5%: KRESOWE (991)

Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : x

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia. Nie trzeba rozliczać się ponownie.